Pravidla

1. Majitelem internetového obchodu www.natimi.eu“ je firma:
     Zakład Produkcyjno Usługowy „EKO” Zofia Kot w spadku

     ul. Szafranowa 11
     42-200 Częstochowa
     IČ: 151015906
     DIČ: 573-001-47-44

     dále jen Prodávající.

2. Internetový obchod se nachází na adrese www.natimi.eu

3. Nakupovat v našem internetovém obchodě mohou osoby, které jsou starší 18 let (fyzické osoby) nebo firmy (právnické osoby), dále jen Kupující.

4. Objednávky lze podávat 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Objednávky podané v neděli a svátky budou vyřizovány podle pořadí jejich podání v prvním pracovním dni následujícím po dni podání objednávky.

5. Objednávky jsou realizovány na území Polska. Objednávky lze realizovat mimo Polsko, vyžaduje to však nestandardní ujednání mezi stranami.

Pravidla provádění nákupů
1. Pokud chcete provést nákup v našem obchodě, vyplňte správně objednávkový formulář na stránkách www.natimi.eu, vyberte způsob platby a odešlete jej.

2. Podání a potvrzení objednávky se rovná akceptaci těchto Pravidel a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely spojené s realizací objednávky.

3. Prosíme, abyste uvedli správné kontaktní údaje s telefonním číslem, aby případné pochybnosti nebo nesrovnalosti v objednávkovém formuláři bylo možné náležitě vysvětlit. Obchod si vyhrazuje právo na ověření objednávky a její stornování v případě odůvodněných pochybností ohledně její realizace.

4. Přijetí každé podané objednávky potvrzuje obsluha obchodu e-mailem nebo telefonicky. K uzavření smlouvy o prodeji ve smyslu občanského zákoníku dojde v okamžiku potvrzení objednávky zaměstnancem obchodu.

5. Změny objednávky můžete provádět telefonicky nebo e-mailem do okamžiku vystavení dokladu o prodeji. Nemůžete stornovat objednávku, která již byla odeslána.

6. Vyplnění a odeslání objednávky s uvedenými informacemi představuje potvrzení jejich pravdivosti a bezpodmínečnou akceptaci všech bodů a ustanovení těchto pravidel.

7. Všechny ceny jsou uváděny v polských zlotých a obsahují daň DPH. Cena uvedená u každého zboží je závazná v okamžiku podání objednávky Kupujícím. Ceny neobsahují náklady na odeslání. Prodávající má právo změnit ceny bez předchozího upozornění objednatele, s výhradou, že změny cen se netýkají realizovaných objednávek.

8. Všechny výrobky, které Prodávající nabízí, jsou nově vyrobené, bez fyzických a právních vad.

9. Pro každou objednávku vystavujeme doklad o prodeji, paragon nebo fakturu.

10. Prodávající akceptuje platby: na dobírku nebo převodem na účet.

11. Objednávka je realizována:
v případě objednávky placené převodem do 48 hodin po zaúčtování převodu na účtu Prodávajícího.

Údaje účtu:
Číslo účtu: 92102016640000380203800323
Příjemce:
ZPU EKO Zofia Kot w spadku
ul. Szafranowa 11
42-200 Częstochowa

V názvu převodu uveďte číslo objednávky.

Obsluha obchodu vynaloží veškeré úsilí, aby se výše uvedené termíny neprodloužily. Ve zvláštních případech, kdyby však taková situace nastala, bude Kupující průběžně informován.

Realizace se neuskuteční, pokud nebude zaúčtována platba příslušné částky.

12. V případě eventuální nedostupnosti výrobku z objednávky je Kupující informován o této skutečnosti. Může se pak rozhodnout o způsobu její realizaci (částečná realizace, prodloužení čekací doby, stornování celé objednávky). Pokud Kupující neodpoví do tří dnů, obchod si vyhrazuje možnost zaslání dostupných položek v objednávce nebo stornování objednávky.

13. Zakoupené zboží se zasílá prostřednictvím kurýrní firmy GLS.

Cena zásilky kurýrek –30.93 PLN


Podrobnosti najdete v záložce Zásilka a platby.

14. Prodávající poskytuje záruku vrácení a výměny zakoupeného zboží do 14 dnů od data jeho doručení. Veškeré informace o podmínkách vyřizování vrácení a výměně jsou uvedeny v záložce Vrácení a výměna.

15. Prodávající se zavazuje k ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4. 5. 2016, s. 1–88). Podle tohoto zákona mají klienti obchodu právo náhledu do svých údajů, jejich opravu a právo požádat o zanechání používání údajů.

16. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto pravidel po představení mechanismu změny neporušujícího získaná práva klientů.

Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí pravidel jsou záložky Zásilka a platby a Vrácení a výměna umístěné na stránkách. Tyto informace jsme zveřejnili zvlášť na viditelném místě, abychom Kupujícím, kteří nečtou pravidla, přiblížili tyto důležité aspekty.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží nacházejícího se v nabídce, vyřazení zboží a/nebo zavedení nového zboží do nabídky obchodu, provádění a odvolávání akčních nabídek nebo zavádění do nich změn bez upozornění.

3. Jakmile bude zaslána objednávka, Kupující prohlásí, že souhlasí s uchováváním a zpracováním osobních údajů pro účely realizace podané objednávky, vystavení faktury, vyúčtování transakce a provedení finančního výkaznictví. Osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo nahlížet na své osobní údaje, provádět změny a také je vymazat z databáze Prodávajícího.

4. Smlouva o prodeji zboží se uzavírá podle polského práva a v jazyce polském.

5. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku.

6. Soudem příslušným pro řešení sporů, které mohou vzniknout ze smluv uzavřených na základě těchto Pravidel, je věcně a místně příslušný soud pro vyřešení sporu.

7. Obsluha obchodu www.natimi.eu vynaloží veškeré úsilí, aby popisky a technické údaje nabízeného zboží byly pravdivé a aktuální a fotografie znázorňovaly skutečný stav zboží.